do kasy suma: 0,00 zł
Wersje językowe

Zadzwoń do nas: 0048 61 61 000 50 Lub napisz:hi@batteryguru.eu

Gwarancja

 

Karta gwarancyjna dokładana jest do każdego zamówienia. W przypadku zgubienia dokumentu, można go pobrać w tym miejscu.

 

WARUNKI GWARANCJI

 

 1. Sprzedający udziela 24 miesięcznej gwarancji od daty zakupu na baterię Battery Guru u autoryzowanych dystrybutorów i gwarantuje jakość towaru odpowiadającą właściwościom i przeznaczeniu określonym w instrukcji obsługi.
 2. Podstawą uznania reklamacji w okresie gwarancji jest ważna i wypełniona karta gwarancyjna oraz dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury wystawionej przez autoryzowanego dystrybutora. Nie wypełniona, względnie wypełniona (niezawierająca numeru seryjnego baterii, daty sprzedaży, numeru zamówienia, pieczątki lub podpisu sprzedawcy) karta gwarancyjna jest nieważna.
 3. Gwarantem w rozumieniu niniejszej karty jest Rapid Solutions sp. z o.o. z siedzibą mieszczącą się przy ul. Czarnkowska 22, 60-415 Poznań.
 4. Gwarancja zapewnia nabywcy bezpłatne usunięcie błędów konstrukcyjnych, montażowych lub wad materiałowych.
 5. Prawo do oceny danego uszkodzenia mają tylko wskazane przez Gwaranta punkty serwisowe, zaznaczając, że ostateczną ekspertyzę przeprowadza Gwarant. Ocena odbywa się na zasadach ustalonych przez producenta, które są jednakowe dla wszystkich użytkowników danego sprzętu.
 6. W ramach reklamacji wymienia się lub naprawia wadliwe podzespoły lub wymienia na nową baterię.
 7. Ze względu na nieprawidłową pojemność baterii, reklamacji może podlegać produkt, którego pojemność spadła poniżej 70% w ciągu 2 lat od daty zakupu.
 8. Użytkownik (Nabywca) traci swoje prawa wynikające z gwarancji w przypadku, gdy:
  • uszkodzenia mają charakter mechaniczny,
  • naraża baterię na działanie temperatur ekstremalnych – użytkuje baterie w temperaturach poniżej -20 stopni lub powyżej 60 stopni,
  • użytkuje sprzęt niezgodnie z przeznaczeniem,
  • uszkodzenie związane jest ze zdarzeniem losowym (np. wypadek drogowy, pożar),
  • dokonuje prób naprawy lub modyfikacji sprzętu przez nieuprawnione osoby lub samodzielnie dokonuje innych czynności niż określone w
  • sprzęt nie posiada numeru seryjnego produktu Battery Guru, produkt jest kradziony lub użytkownik nie jest w stanie udowodnić, że jest autoryzowanym użytkownikiem produktu.

 

 1. Obowiązki i zalecenia dotyczące użytkowania baterii:
  • dla wydłużenia żywotności baterii nie zaleca się pełnego jej rozładowywania (zaleca się doładowywanie baterii na bieżąco),
  • nie należy przechowywać baterii w pełni naładowanej lub rozładowanej dłużej, niż przez 2 tygodnie,
  • w przypadku konieczności dłuższego przechowywania baterii (np. przez zimę) należy przechowywać ją naładowaną w okolicach nominalnego napięcia tj. 48V dla baterii 48V (13s) lub 72V dla baterii 72V (20s) - tj. ok. połowa pojemności,
  • nie należy przechowywać baterii w temperaturze ujemnej,
  • zaleca się ładowanie baterii w temperature powyżej 10°C (rozładowywanie (np. podczas jazdy) jest dopuszczalne w temperaturach ujemnych do -20 stopni.

 

 1. Reklamowany towar użytkownik (Nabywca) ma obowiązek dostarczyć do punktu zakupu wraz z wypełnionym wnioskiem gwarancyjnym oraz dowodem zakupu w postaci rachunku lub faktury.
 2. Postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się z chwilą przekazania baterii do serwisu Gwaranta.
 3. Gwarant powinien zakończyć naprawę w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia baterii do jego siedziby. W przypadku konieczności importu części zamiennych, okres może wydłużyć się do 60 dni
 4. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.
 5. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub poniesiony przez użytkownika koszt.
 6. Uprawnienia i obowiązki wynikające z tytułu Gwaranta określa Kodeks cywilny.
 7. Ewentualne sprawy sporne związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.
 8. Skorzystanie z gwarancji na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów prawa ogólnie obowiązującego na terytorium Unii Europejskiej.
 9. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie na terytorium Unii Europejskiej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl